Tiedote 6.8.2018

TIEDOTUS OPPILAILLE UUDESTA OPETUSSUUNNITELMASTA

• Musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt musiikkiopistolle opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditun uuden opetussuunnitelman, jota ryhdytään noudattamaan1.8.2018 alkaen.
• Syksyllä 2018 aloittavat oppilaat ryhtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan.
• Aiemmin aloittaneet oppilaat voivat halutessaan jatkaa opintoja nykyisen opetussuunnitelman mukaan vielä kolmen lukuvuoden ajan, kevääseen 2021 saakka tai siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan heti syksystä 2018 alkaen.
ILMOITA OMALLE OPETTAJALLESI 14.9.2018 MENNESSÄ, MIKÄLI HALUAT JATKAA OPINTOJA VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN.
Vanhan opetussuunnitelman mukaan kannattaa jatkaa opintoja erityisesti siinä tapauksessa, jos perusasteen tai musiikkiopistoasteen päättötodistus on valmistumassa lähiaikoina, esim. lukuvuoden 2018- 2019 aikana.

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN:
• Opinnot tulevat koostumaan perusopinnoista (entinen perusaste) ja syventävistä opinnoista (entinen musiikkiopistoaste)
• Tasosuoritukset ja musiikin perusteiden kokeet poistuvat.
• Opinnot perustuvat opintokokonaisuuksiin, jotka opintojen alkuvaiheessa ovat kaikille yhteisiä. Opintojen myöhemmässä vaiheessa oppilaat voivat opiskella vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.
• Oppilas antaa kunkin opintokokonaisuuden päättyessä näytön opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Näyttö voi oppiaineesta riippuen olla soiva kokonaisuus, tuntitilanne ,
äänite tai kirjallinen tai suullinen suoritus.
• Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta.

OPETUSSUUNNITELMA ON KOKONAISUUDESSAAN NÄHTÄVÄNÄ MUSIIKKIOPISTON KANSLIASSA JA MUSIIKKIOPISTON NETTISIVUILLA www.epmo.fi

Lisätietoja uudesta opetussuunnitelmasta saat omalta opettajaltasi tai rehtorilta jarmo.anttila@epmo.fi

Jarmo Anttila, rehtori, FT

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO, Keskuskatu 32 A, 60100 SEINÄJOKI