Konsertit ja muut tapahtumat

28.11.2024 klo 19:00

Laulajien konsertti

Seinäjoki

HAE OPPILAAKSI

Hakeminen opintoihin

Hakeutuessasi opistoon valitse ensisijainen soitintoiveesi sekä 1-2 vaihtoehtoista soitinta. Oppilaspaikan saantiin vaikuttaa vapautuvat oppilaspaikat ja ilmoittautumisjärjestys.

EEPOS

Oppilaiden ja vanhempien Eepos-palvelu

Eepos helpottaa oppilaiden ja vanhempien asiointia oppilaitoksessa. Palvelussa voit ilmoittautua oppilaaksi tai hallinnoida omia tietojasi jo opiskelevana oppilaana.

EPMO somessa

EPMO lyhyesti

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto vuodesta 1937

 • Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on perustettu vuonna 1937.
 • Opisto on lakisääteistä valtionapua saava alueellinen musiikkioppilaitos
 • Opistoa ylläpitää Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö

Osastot

 • Musiikkileikkikoulu / Varhaisiän musiikkikasvatus
 • Perusopinnot
 • Syventävät opinnot
 • Vapaaosasto

Tehtävä

 • ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta.
 • tarjoaa oppilaille mahdollisuuden opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.
 • edistää hyvän musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista.
 • kehittää musiikkialalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea- asteen koulutukseen.
 • Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 • luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuri.

Arvot

 • Perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä
 • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta
 • Ihmisenä kasvaminen kehittämällä ajattelun taitoja ja luovuutta
 • Aitoja kohtaamisia sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta
 • Yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta syntyvä yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta
 • Kannustava toimintakulttuuri, joka hyväksyy myös oppimisen epäonnistumisten kautta
 • Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus
 • Yhteinen toimintakulttuuri, joka ohjaa taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen

Oppimiskäsitys

 • perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa
 • Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista
 • Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo
 • Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen

Työtavat

 • Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Siihen liittyy erottamattomasti oppilaan henkilökohtainen kotiharjoittelu.
 • Yhteismusisoinnin opetus ja musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta.
 • Opetusta on mahdollisuus integroida oppiaineiden välillä. Opetusmenetelmiin kuuluvat myös esiintymiset, konserteissa käynti, muiden oppilaiden opetuksen seuraaminen.
 • Opetustunneista voi käyttää 15% opetusta tukevaan muuhun toimintaan (mm. projektit, ryhmätunnit, työpajat, mestarikurssit, esiintymisharjoitukset, yhteismusisointi, konsertit).

Opiston kulurakenne

 • opetusta annetaan vuodessa (2014) 30 793 tuntia
 • kulut yhteensä (2014): 2 359 519
 • valtionosuus (2014): 58%
 • kuntaosuudet
 • oppilasmaksut
 • muu varainhankinta

EPMO Briefly

 South Ostrobothnia Music Institute since 1937

 • South Ostrobothnia Music Institute was founded in 1937
 • Location Seinäjoki region, 360 km from Helsinki
 • Has authorization of Ministry of Education and Culture to arrange music education in Seinäjoki region
 • Education for all music
 • South Ostrobothnia Music Institute is maintained by the Southern Ostrobothnian Music Institute’s Support Society
 • All music instruments, bands, folk music, choirs and music theory
 • 27 orchestras, chamber music groups, bands and choirs
 • Over 100 concert/year
 • The South Ostrobothnia Music Institute also collaborates with the Seinäjoki City Orchestra. www.skor.fi
 • The South Ostrobothnia Music Institute was involved in international co-operation with several countries, Hungary, Italy, Sweden, Estonia, Germany, Vietnam.
 • In 2015, the South Ostrobothnia Music Institute participated in the ”Tradition for the Youth” project funded by the Ministry of Education and Culture, with Art, in Hanoi City, Vietnam
 • Hanoi College of Art in Hanoi City, Vietnam

Contact South Ostrobothnia Music Institute

Rector, Niina Kiprianoff
tel. +358 44 767 9073 | Email: niina.kiprianoff@epmo.fi
Keskuskatu 32 A, FI-60100 Seinäjoki, FINLAND