Kiitos kaikille opiston soittimiin ja lauluun pyrkijöille.

Oppilaspaikasta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla 24.6. 2021 mennessä.