Opisto-opinnot

Opetuspisteiden yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto järjestää musiikin opetusta neljässä opetuspisteessä:
Seinäjoella (Seinäjoki ja Peräseinäjoki), Alavudella sekä Vimpelissä.

Alavuden opetuspiste

Järviluomantie 3, Kulttuurikeskus
63300 Alavus

opetuspisteen johtaja Jarkko Välimäki
p. 050 378 2908
jarkko.valimaki@epmo.fi

Peräseinäjoen opetuspiste

Keikulinkuja 1, Terästalo
61100 Peräseinäjoki

opetuspisteen johtaja Marita Ylevä
p. 044 350 5423
marita.yleva@epmo.fi

Seinäjoen opetuspiste

Keskuskatu 32
60100 Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston rehtori Jarmo Anttila
jarmo.anttila@epmo.fi

Vimpelin opetuspiste

Aapiskujan koulu
Aapiskuja 15
62800 Vimpeli

opetuspisteen johtaja Timo Jaatinen
050 331 8150
timo.jaatinen@epmo.fi

Opisto-opinnot

Solistiset opetusaineet

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston toimipisteissä on pääsääntöisesti tarjolla opetusta seuraavissa soittimissa. 

Alavudella voit opiskella pianon, viulun, sellon, sähkösellon, huilun, klarinetin, trumpetin, vaskipuhaltimien, lyömäsoittimien, kitaran ja saksofonin soittoa sekä laulua (yli 15 v.).
Alavudella toimii myös puhallinorkesteri ja jousiyhtye sekä musiikkileikkikoulu.

Peräseinäjoella voit opiskella pianon, viulun, sellon, klarinetin, saksofonin, vaskipuhaltimien, huilun ja harmonikan soittoa sekä laulua (yli 15v.). 

Seinäjoella voit opiskella seuraavia soittimia: piano, (cembalo), viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, klassinen kitara, kantele, huilu, nokkahuilu, klarinetti, oboe, saksofoni, fagotti, trumpetti, alttotorvi, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, harmonikka, lyömäsoittimet ja yksinlaulu, sähköbasso ja sähkökitara.

Vimpelissä voi opiskella pianon, viulun, huilun, klarinetin, sellon ja saksofonin soittoa. Vimpelissä toimii puhallinorkesteri.

Huom.  Opetusainetarjonnassa saattaa olla vuosittaisia lisäyksiä / rajoituksia.

 

Solistinen pääaine

Pääaineessa opetusta annetaan viikoittain perustasolla 30 -45 minuuttia ja syventävällä tasolla 45-60 min. 

Ks. opetussuunnitelma: Soitinmatrikkelit

Solistinen sivuaine

Musiikkiopiston oppilas voi anoa sivuainetta opintojen edetessä, mutta kuitenkin aikaisintaan perusopintojen C-tasolla. Anomus tehdään yhdessä pääaineen opettajan kanssa. Sivuaineessa oppitunnin pituus on 30 min/vko.

Musiikinperusteet

Musiikin hahmotusaineet: musiikin teoriat, säveltapailut ja musiikkitiedot, sävellys, harmoniaoppi

Musiikinperusteet, orkesterit, bändit ja kuoro

Opetusta järjestetään seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä:

 • Musiikin hahmotusaineet: musiikin teoriat, säveltapailut ja musiikkitiedot, sävellys, harmoniaoppi
 • Yhteismusisointi: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, bändisoitto, säestys ja kamarimusiikki, vapaa säestys ja improvisointi sekä muut solististen oppiaineiden sovellutukset
 • Musiikkiteknologia musiikin teknologia, (tanssi) ja musiikkiin liittyvät muut taidemuodot
 • Musiikin erityisalueet (tanssi) ja musiikkiin liittyvät muut taidemuodot
  Musiikkileikkikoulu toimii Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopistolla sekä Seinäjoen Tanelinrannassa ja Jump-päiväkodissa.

Orkesterit, bändit ja kuorot

Orkesterit, bändit ja kuorot

Orkestereissa, bändeissä ja kuorossa nuori musiikin harrastaja muuttuu osaksi suurempaa soivaa kokonaisuutta. Kun oppilaalla on riittävät valmiudet hän saa aloittaa yhteismusisoinnin pienryhmissä, orkesterissa tai kuorossa.

Orkesteri

Tavoitteena on soittamisen ilo, innostunut oppimisympäristö ja oman osaamisen syventäminen soittamalla ja laulamalla. Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopistossamme toimii useita eritasoisia orkestereita, bändejä sekä kuoro.

Näitä ovat:
Juniorijousiorkesteri, johtaa Markku Anttila
Jousiorkesteri, johtaa Markku Anttila
Kamariorkesteri, johtaa Gabor Angyal
Concert Band, johtaa  Detlev Stürzenberger
Junior Wind Band, johtaa Petri Salo
Wind band, johtaa Petri Salo
SaxSet – saksofonikvartetti, ohjaa Detlev Stürzenberger
Lyömäsoitinyhtye, ohjaa Janne Kesäniemi
Kamarimusiikkiyhtye, ohjaa Gabor Angyal
Kanteleyhtyeet 1 ja 2, ohjaa Mari Mulari
Kitarayhtyeet (kvartetti ja kvintetti), ohjaa Sami Sievänen
Rytmimusiikkiyhtyeet Black ja White, ohjaa Jaakko Laakso

Junioriharmonikat ja harmonikkatrio, ohjaa Marita Ylevä

Hakeminen opintoihin

Hakuaika uusille oppilaille lukuvuodelle 2022-2023 ilmoitetaan kevään kuluessa

Ilmoittautumislomakkeet: epmo.eepos.fi

 

Yleisin soitinopintojen aloittamisikä on noin 6-9 vuotta, jousisoitinvalmennuksessa (viulu, sello) sopiva aloitusikä on 4-vuotiaasta alkaen, kontrabassossa n. 7-vuotiaasta alkaen. Opinnot voi aloittaa myös myöhemmin. Yksinlaulun opinnot aloitetaan vasta äänenmurroksen jälkeen n. 15–16-vuotiaana.

Hakeutuessasi opiston pääsykokeeseen valitse ensisijainen soitintoiveesi sekä 1-2 vaihtoehtoista soitinta. Huom. Opisto ei aina pysty tarjoamaan suosituimmissa soittimissa opetusta kaikille soittimeen hakeneille.

Uusia oppilaita otetaan vapautuville oppilaspaikoille. Oppilaspaikkoja on vapaana erityisesti vaskisoittimissa (kaikki toimipisteet) ja harmonikassa (Seinäjoki ja Peräseinäjoki)

Varsinkin aluksi olisi hyvä, jos vanhemmat olisivat mukana lapsensa soittotunneilla. Vanhemman läsnäolo edesauttaa opintojen turvallista alkua ja samalla vanhempi pystyy tukemaan lastaan kotiharjoittelussa. Tavoitteena on aktiivinen, turvallinen ja luova ilmapiiri. Musiikkiopinnoilla pyritään tukemaan perheiden kasvatustyötä.

Pääsykokeiden aikataulut

 2022 hakeminen opistoon nettisivulta. Valinta opiskelijaksi ilmoittautumisen ja haastattelun kautta. Vapaaehtoinen soitto/laulunäyte. 

Seinäjoen opetuspisteessä

 

Keskustie 32, 60100 Seinäjoki

Hakiessasi Seinäjoen opetuspisteeseen instrumenttiopintoihin, voit valita samalla henkilökohtaisen testiajan.

Peräseinäjoen opetuspisteessä

 

Keikulinkuja 1,
Terästalo
61100 Peräseinäjoki

Alavuden opetuspisteessä

Järviluomantie 3, Kulttuurikeskus
63300 Alavus

Vimpelin opetuspisteessä

Aapiskujan koulu
Aapiskuja 15
62800 Vimpeli

EPMO lyhyesti

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto vuodesta 1937

 • Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on perustettu vuonna 1937.
 • Opisto on lakisääteistä valtionapua saava alueellinen musiikkioppilaitos
 • Opistoa ylläpitää Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö

Osastot

 • Musiikkileikkikoulu / Varhaisiän musiikkikasvatus
 • Perusopinnot
 • Syventävät opinnot
 • Vapaaosasto

Tehtävä

 • ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta.
 • tarjoaa oppilaille mahdollisuuden opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.
 • edistää hyvän musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista.
 • kehittää musiikkialalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea- asteen koulutukseen.
 • Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 • luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuri.

Arvot

 • Perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä
 • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta
 • Ihmisenä kasvaminen kehittämällä ajattelun taitoja ja luovuutta
 • Aitoja kohtaamisia sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta
 • Yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta syntyvä yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta
 • Kannustava toimintakulttuuri, joka hyväksyy myös oppimisen epäonnistumisten kautta
 • Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus
 • Yhteinen toimintakulttuuri, joka ohjaa taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen

Oppimiskäsitys

 • perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa
 • Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista
 • Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo
 • Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen

Työtavat

 • Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Siihen liittyy erottamattomasti oppilaan henkilökohtainen kotiharjoittelu.
 • Yhteismusisoinnin opetus ja musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta.
 • Opetusta on mahdollisuus integroida oppiaineiden välillä. Opetusmenetelmiin kuuluvat myös esiintymiset, konserteissa käynti, muiden oppilaiden opetuksen seuraaminen.
 • Opetustunneista voi käyttää 15% opetusta tukevaan muuhun toimintaan (mm. projektit, ryhmätunnit, työpajat, mestarikurssit, esiintymisharjoitukset, yhteismusisointi, konsertit).

Opiston kulurakenne

 • opetusta annetaan vuodessa (2014) 30 793 tuntia
 • kulut yhteensä (2014): 2 359 519
 • valtionosuus (2014): 58%
 • kuntaosuudet
 • oppilasmaksut
 • muu varainhankinta

EPMO Briefly

South Ostrobothnia Music Institute since 1937

 • South Ostrobothnia Music Institute was founded in 1937
 • Location Seinäjoki region, 360 km from Helsinki
 • Has authorization of Ministry of Education and Culture to arrange music education in Seinäjoki region
 • Education for all music
 • South Ostrobothnia Music Institute is maintained by the Southern Ostrobothnian Music Institute’s Support Society
 • All music instruments, bands, folk music, choirs and music theory
 • 27 orchestras, chamber music groups, bands and choirs
 • Over 100 concert/year
 • The South Ostrobothnia Music Institute also collaborates with the Seinäjoki City Orchestra. www.skor.fi
 • The South Ostrobothnia Music Institute was involved in international co-operation with several countries, Hungary, Italy, Sweden, Estonia, Germany, Vietnam.
 • In 2015, the South Ostrobothnia Music Institute participated in the ”Tradition for the Youth” project funded by the Ministry of Education and Culture, with Art, in Hanoi City, Vietnam
 • Hanoi College of Art in Hanoi City, Vietnam

Contact South Ostrobothnia Music Institute

Rector, Ph D. Jarmo Anttila
tel. +358 500 837 772 | Email: jarmo.anttila@epmo.fi
Keskuskatu 32 A, FI-60100 Seinäjoki, FINLAND