Musiikkileikkikoulu

Opetuspisteiden yhteystiedot

Musiikkileikkikoulun ryhmätarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. Tarjolla olevat ryhmät ovat nähtävissä ilmoittautumislinkin kautta.

Alavuden opetuspiste

Järviluomantie 3, Kulttuurikeskus
63300 Alavus

Muskariopettajat | Alavus ja Nurmo
Annika Mäki-Ikola
p. 044 012 0674 (tekstiviesti)
annika.maki-ikola@netikka.fi

Vimpelin opetuspiste

Aapiskujan koulu
Aapiskuja 15
62800 Vimpeli

Muskariopettajat | Vimpeli
Tiina Perkiö
p. 040 754 8171 (tekstiviesti)
tiina.pe@gmail.com

Peräseinäjoen opetuspiste

Päiväkoti Onnimanni
Nyypakankatu 2, 61100 Peräseinäjoki

Muskariopettajat | Peräseinäjoki
Päivi Mäki-Reini
p. 050 322 2662 (tekstiviesti) tai 06 417 4891
paivi.makireini@gmail.com

Seinäjoen opetuspisteet

Keskustie 32, 60100 Seinäjoki

Jump-päiväkoti

Yrittäjäntie 8, 60100 Seinäjoki

Tanelinrannan koulu

Lehmustie 4, 60510 Seinäjoki

Syksystä 2019 alkaen

Hyllykallion koulu

Opintie 8, Hyllykallio 

Muskariopettajat | Seinäjoki
Rosita Haarala
p. 040 148 2422
rosita.haarala@windowslive.com

Johanna Laakso
p. 040 566 7277 (tekstiviesti)
johanna.l@netikka.fi

Toivomme vanhempien olevan opettajiin yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

Muskariryhmät

Vauva- ja perheryhmät

6kk-2v lapset. Aikuinen on lapsen mukana tunnilla.

Leikkiryhmät, Kolmoset, Neloset, Vitoset

3-5v lapset ovat ryhmissä ikävuosittain ilman vanhempia.

Eskarit

Esikouluikäiset tutustuvat kanteleen (5-kielinen), nokkahuilun, rummun tai ukulelen soiton alkeisiin. Soitinvaihtoehdot vaihtelevat opetuspisteittäin. Valittavana on myös MusaKäsi.

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen: epmo.eepos.fi (kevät ja syksy)

 • Ryhmät alkavat elokuussa lukukauden alkaessa – lukujärjestyksen mukaan. Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan jo keväällä huhti-toukokuussa Eepoksessa.
 • Huhtikuussa saavat ilmoittautua nykyiset muskarilaiset. Kaikille ilmoittautuminen avautuu myöhemmin toukokuussa.
 • Mikäli vapaita paikkoja on, ryhmiin voi pääsääntöisesti ilmoittautua kesken vuodenkin, aina syyslomaan/talvilomaan saakka. Kevätlukukauden alkaessa tämä koskee lähinnä alle kouluikäisten ryhmiä.

Vanhat oppilaat:

 • Syyskaudella muskarissa käyneiden paikka on voimassa edelleen lukuvuoden loppuun saakka – ei erillistä ilmoittautumista.

Tervetuloa lukujärjestyksen mukaan.

Ajankohtaista:

 • Ilmoittautuminen keväällä 2019 vapautuneille oppilaspaikoille: epmo.eepos.fi
 • Kevätlukukausi alkaa 7.1.2019

Eskarilaisten huoltajille

Eskarilaisten huoltajille (vuonna 2012 syntyneet lapset), kevät 2018

MusaKäsi

 • Esikouluikäisille tarkoitettu ryhmä
 • Opetuksessa yhdistyvät musiikki ja käsityötaide
 • Ryhmä kokoontuu kerran viikossa Tanelinrannan opetuspisteessä
 • Ohjaajina toimivat musiikkipedagogi Annika Mäki-Ikola ja Näppi-käsityökoulun rehtori Anne Honkala
 • MusaKäsi toteutetaan E-P:n musiikkiopiston ja E-P:n Käsi- ja taideteollisuus ry:n yhteistyönä
 • Lukukausimaksu 159€ sisältää opetuksen ja materiaalimaksun

MusaPaja

 • Musiikin monipuolista oppimista yhdessä toisten lasten kanssa
 • Lukuvuoden aikana tutustutaan soittaen eri soittimiin
 • Opitaan edistyvästi musiikin perusteita
 • Omaa soitinta ei tarvitse hankkia
 • Tähän ryhmään tullaan peruskoulun ensimmäisellä luokalla ja siinä voi jatkaa kolmannen luokan loppuun
 • Ryhmät koostuvat pääosin eskarin käyneistä lapsista

Yleistä

 • Muskaritunnilla käydään kerran viikossa 30-60 min. kerrallaan ryhmästä riippuen

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa. Opetus alkaa elokuussa.

 • Opettajan vastuu lapsesta alkaa oppitunnin alkaessa ja päättyy oppitunnin päättyessä
 • Opettajan sairastuessa kansliahenkilökunta ilmoittaa tuntien peruuntumisesta joukkotekstiviestinä huoltajille. Huolehdithan, että musiikkiopiston kansliassa/eepos.epmo.fi/oma lapsi on voimassa oleva kännykkänumerosi.

Muutoksista muskariopintoihin voit ilmoittaa p. 06 420 2924 tai info@epmo.fi

 • Ilmoitathan lapsesi poissaolosta opettajalle teksti- tai Whatsup-viestillä
 • Opettajat tiedottavat ryhmissään loma-ajoista (syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäisloma) ja pyhäpäiville sattuvista tuntien siirroista. Arkipyhäksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vappu ovat opettajille vapaapäiviä, joita ei korvata oppilaille.

Maksut

 • Lukukausimaksu vaihtelee opetuspisteestä ja -ryhmästä riippuen 72 – 159 € välillä. Lapsen satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä. Lukukausimaksua alenneta eikä palauteta, jos lapsi keskeyttää tai lopettaa muskarin lukukauden aikana.
 • Musiikkileikkikoulun lopettamisesta on aina ilmoitettava musiikkiopiston kansliaan! Ilman peruutusta lukukausimaksu on maksettava kokonaan.
 • Ilmoita pikaisesti kansliaan, jos olet varannut muskaripaikan eikä lapsesi pääsekään osallistumaan. Näin varalla oleva lapsi voi saada paikan.

Hyviä vinkkejä

Hyviä vinkkejä

• tunneille tullaan ajoissa ja lasta ollaan ajoissa vastassa
• pesethän lapsesi kädet saippualla ja käyt vessassa ennen tuntia
• mukavat, pehmeäpohjaiset tossut ovat hyvät tunneille
• saatathan lapsesi aina sisälle asti
• purkat jätetään viimeistään luokan roskikseen
• Ethän tuo sairasta lasta muskariin!

Musiikkileikkikoulu

Eri-ikäisille mielenkiintoista musiikkiin tutustumista sekä kasvua ja kehitystä tukevaa oppimista.

 • Muskari tai varhaisiän musiikkikasvatus perustuu lapsen kehitysvaiheiden tuntemukselle, sosiaaliseen kasvuun sekä kokonaisvaltaisuuteen, elämyksiin ja luovuuteen. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu, kuvallinen ilmaisu, käsityö/askartelu, musiikkiliikunta sekä näiden integrointi. Näitä voidaan harjoitella esim. käsiteparein (tempo: hitaasta nopeaan, äänenvoimakkuus: voimakas hiljainen).
 • Varhaisiän musiikkikasvatusta voidaan järjestää perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä tai soitinryhmissä. Opetus etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle.
 • Musiikkileikkikoulun opettajina toimivat musiikkipedagogit ja musiikinmaisterit.

Tavoitteemme on:

 • saada lapset nauttimaan yhteisleikeistä, -lauluista, loruilusta ja -musisoinnista.
 • kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta ja edistää sosiaalista kasvua.
 • herättää ja ylläpitää lapsissa myönteinen asenne sekä kiinnostus musiikkia kohtaan
 • kehittää lapsen laulutaitoa, rytmin ja melodian tuntemista ja musiikin kuuntelua
 • kehittää lapsen motorisia ja kognitiivisia taitoja
 • luoda ja kehittää tiedollisia sekä taidollisia valmiuksia musiikkiharrastuksen jatkamiseen

Opetuksemme keskeisen sisällön muodostavat:

 • musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri
 • Lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia harjaannuttaminen elämysten avulla, leikin keinoin
 • vahvistetaan ja lujitetaan lapsen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä